Business Central: Prehľad o firme

Financie

Uskutočňujte informované rozhodnutia - prepojenie údajov naprieč účtovníctvom (financiami), predajom, nákupom, zásobami a interakciami so zákazníkmi.
Urýchlite finančné závierky a správy - zjednodušenie účtovných pohľadávok a záväzkov, automatické zladenie účtov tak, aby sa rýchlo a presne uzavreli a podávali finančné správy, pričom sa zachoval súlad.
Zlepšite presnosť prognóz - spresnenie finančných prognóz na základe modelovania a analýzy údajov vo viacerých dimenziách. Prehľady je možné prispôsobiť pomocou integrácie s programom Microsoft Excel.


Nákup

Optimalizujte stav zásob - použitie vstavanej inteligencie na predpovedanie kedy a čo sa má doplniť. Nakupujte len to, čo naozaj potrebujete, s dynamicky aktualizovanými úrovňami inventára.
Eliminujte stratené predaje a nedostatok zásob - udržiavanie správneho objemu zásob automatickým výpočtom úrovne zásob, dodacích lehôt a bodov na objednanie. Navrhnutie náhrad, keď požadované položky nie sú na sklade.
Maximalizujte ziskovosť - získanie odporúčaní o tom, kedy zaplatiť dodávateľom na získanie dodávateľských zliav alebo vyhnutiu sa penále. Zabránenie zbytočným nákupom prostredníctvom pracovných postupov (workflows).


Predaj

Pridajte hodnotu pri každom kontakte so zákazníkom - sledovanie všetkých interakcií so zákazníkmi a zistenie najlepších príležitostí počas celého predajného cyklu.
Zvýšte produktivitu predaja - urýchlenie zmeny ponuky na hotovostný proces, spravovanie požiadaviek a platieb - všetko v rámci programu Outlook.
Poskytujte výnimočné služby - získanie komplexného prehľadu o servisných úlohách, pracovných vyťaženiach a zručnostiach zamestnancov, aby bolo možné efektívne prideľovať zdroje a urýchliť riešenie prípadov.


Projekty

Neprekročte dohodnutý rozpočet - vytváranie, spravovanie a sledovanie projektov pomocou rozvrhov spolu s pokročilými možnosťami kalkulácie úloh a vytvárania prehľadov.
Plánujte presne - plánovanie stavu zdrojov pomocou plánovania kapacít a predaja. Sledovanie fakturácie zákazníkov oproti plánovaným nákladom na objednávkach a dopytoch.
Analyzujte výkonnosť projektov - uskutočňovanie efektívnych rozhodnutí s prehľadom o stave projektov, ziskovosti a využiteľnosti zdrojov v čase.


Servis

Spravujte predpovede až k ich naplneniu - použitie predpovedí predaja a očakávaných zásob na automatické generovanie výrobných plánov a vytváranie nákupných objednávok.
Spravujte Vaše skladové hospodárstvo efektívne - získanie holistického pohľadu na stav zásob pre efektívne plnenie objednávok. Sledujte každý skladový pohyb na základe rozloženia skladu a rozmerov úložnej jednotky.
Dosiahnite optimálne úrovne výstupu - vypočítanie a optimalizovanie výrobných kapacít a zdrojov na zlepšenie produkcie a plnenia požiadaviek zákazníkov.


GDPR

Rešpektujte súkromie Vašich zákazníkov - použitie vstavaných metodík ochrany súkromia a ochrany osobných údajov, ktoré pomôžu Vášmu podniku dodržiavať všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR). Udeľovanie a obmedzovanie prístupu k osobným údajom na viacerých úrovniach a umožniť auditorske sledovanie na zaistenie bezpečnosti a zodpovednosti.
Spravujte, ukladajte a prenášajte údaje bezpečne - prenášajte a ukladajte osobné údaje vo všetkých Vašich systémoch a zároveň ich chráňte pred neoprávneným prístupom pomocou šifrovania dátových centier spoločnosti Microsoft.


Alfa IT, s.r.o.   |   +421 (46) 5417 001   |   marketing@alfait.sk