Profil spoločnosti

"Zákazník je pre nás vždy najdôležitejšia osoba, či je prítomný osobne, telefonicky alebo poštou."
"Zákazník nie je závislý na nás.   ...   My sme závislí na zákazníkovi."
"Zákazník nás nikdy nevyrušuje z práce, ale je jej zmyslom."

Alfa IT, s.r.o.   |   +421 (46) 5417 000   |   marketing@alfait.sk