Profil spoločnosti

"Zákazník je pre nás vždy najdôležitejšia osoba, či je prítomný osobne, telefonicky alebo poštou."
"Zákazník nie je závislý na nás.   ...   My sme závislí na zákazníkovi."
"Zákazník nás nikdy nevyrušuje z práce, ale je jej zmyslom."

Systém manažérstva kvality v oblasti Návrhu, vývoja a implementácie komplexných softvérových riešení na základe požiadaviek zákazníka a podpory prevádzky informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO 9001:2015.

Systém manažérstva informačnej bezpečnosti v oblasti Návrhu, vývoja a implementácie komplexných softvérových riešení na základe požiadaviek zákazníka a podpory prevádzky informačných systémov v súlade s požiadavkami normy ISO/IEC 27001:2013.Ing. Eva Hrabovská
riaditeľ spoločnosti
9.1.2019

Alfa IT, s.r.o.   |   +421 (46) 5417 001   |   marketing@alfait.sk